Obchodní název organizace: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
sídlo: Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice
IČ: 70008922
Kontakty: ředitel - Mgr. Zdeněk Lakomý
tel: 585 351 991, 602 760 821
e-mail: lakomy@muvb.cz
  vrchní sestra – Magda Janíková
tel: 585 154 487, 774 455 881
e-mail: janikova@muvb.cz
  sociální pracovnice - Kamila Šišková Dis
tel: 585 154 487, 774 455 881
e-mail: siskova@muvb.cz
právní forma: příspěvková organizace
zřizovatel: Město Velká Bystřice
typ zařízení soc. péče: domov pro seniory
kapacita: 38 obyvatel

odborný garant: MUDr. Milena Bretšnajdrová - zástupce primáře oddělení geriatrie FN Olomouc
členství odborných sdruženích : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
  Evropské sdružení ředitelů DD (E.D.E.)
  Profesní komora soc. pracovníků (PKSP)
ekonomka, účetní – Hana Kremplová tel: 585 154 487, 774 455 881 e-mail: kremplova@muvb.cz vedoucí kuchařka – Zuzana Roušalová tel: 585 351 853 e-mail: kuchyne@muvb.cz sesterna tel: 585 154 488, 774 455 881 e-mail: sesterna@muvb.cz ID stránka: 2kfcif3>