Obchodní název organizace:    

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

sídlo:

Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice

- ředitel - Mgr. Zdeněk Lakomý ,lakomy@muvb.cz


te.-fax:    585 351 991 ; 602 760 821

Kancelář

585 154 487, 774 455 881

- účetní - Hana Kremplová , kremplova@muvb.cz

 - soc. pracovnice - Kamila Šišková Dis., siskova@muvb.cz

 - vrchní sestra Magda Janíková, janikova@muvb.cz

 

585 154 488 - sesterna

585 351 991 - kuchyně

www    svanna.velkabystrice.cz

IČ:    70008922

bank. účet:    ČS Velká Bystřice 1813351339 /0800

právní forma:    příspěvková organizace

zřizovatel:    Město Velká Bystřice

typ zařízení soc. péče:    domov pro seniory

kapacita:    39 obyvatel

odborný garant:    MUDr. Milena Bretšnajdrová - zástupce primáře oddělení geriatrie FN Olomouc

členství odborných sdruženích :    Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Evropské sdružení ředitelů DD (E.D.E.)

Profesní komora soc. pracovníků (PKSP)