1. Základní informace o zařízení

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice se nachází v samém centru města poblíž Zámeckého náměstí a zámeckého parku s amfiteátrem, kde se koná velká část kulturních a společenských akcí města.

Areál domova tvoří dvě rezidenční budovy pro pobyt uživatelů sociálních služeb a budova, ve které se nachází technické zázemí domova. Součástí této budovy je velká společenská místnost s kaplí. V okolí domova je malá okrasná zahrada, s možností posezení a procházek.

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice je příspěvkovou organizací města Velká Bystřice, zřízenou na základě rozhodnutí zastupitelstva města Velká Bystřice ze dne 27,září 1999 s platností od 1.1. 2000. Navázal tak na Domov s pečovatelskou službou, který byl zprovozněn v roce 1991.

Poskytuje sociální služby "Domov pro seniory", dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

název organizace: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
sídlo organizace: Velká Bystřice, Týnecká 10
IČ: 70008922
právní forma: příspěvková organizace
zřizovatel: Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53, IČ: 00299651
registrace služby: služba DS pod č.j. KUOK 88384/2009
identifikátor služby 4339830
poštovní adresa: Velká Bystřice, Týnecká 10, 783 53
telefon: 585 351 991, 585 154 487, 774 455 881
e-mail: lakomy@muvb.cz
www adresa: svanna.velkabystrice.cz
datová schránka: 2kfcif3
statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Lakomý

2. Jak se stát uživatelem sociálních služeb v našem domově

Pokud jste v situaci, kdy ani s pomocí rodiny, vašich blízkých nebo terénní pečovatelské služby nezvládáte zajišťovat vaše každodenní potřeby a zvažujete využít našich služeb, doporučujeme prohlédnout si naše internetové stránky nebo kontaktovat naše pracovníky, kteří vám rádi poskytnou základní informace o naše domově , rozsahu služeb a podmínkách poskytování služby.

Rovněž tak doporučujeme navštívit náš domov osobně a prohlédnout si jak zde žijeme. Pokud to neumožňuje váš zdravotní stav, požádejte o tuto služba někoho z vašich blízkých.

Žádost o poskytnutí sociální služby si můžete vyzvednout přímo u sociální pracovnice nebo je zveřejněna na našich internetových stránkách, kde si ji můžete stáhnout. (svanna.velkabystrice.cz)

Pokud se rozhodnete žádost podat, můžete tak učinit osobně nebo zaslat na naši adresu: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, Týnecká 10, Velká Bystřice, 783 53.

Vaše žádost bude posouzena z hlediska možností našeho zařízení a bude vám zaslána odpověď. V případě kladného výsledku budete zařazení do evidence.

V případě, že vám naše zařízení nemůže poskytnout vámi požadovanou sociální službu, sociální pracovnice vám podá informace o jiných vhodných zařízeních, které tuto službu poskytují.

V případě volné kapacity se stanovuje užší okruh potřebných zájemců podle zdravotního stavu a soběstačnosti či nesoběstačnosti žadatele.

Pokud z dodaných dokumentů a úvodních jednání vyplyne, že spadáte do okruhu potřebných zájemců a v našem zařízení nebudeme mít aktuálně volnou ubytovací kapacitu , bude vaše žádost i nadále vedena v naší evidenci.

3. Ubytování

Kapacita Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice je 39 míst.

Ubytování je poskytováno ve dvou bezbariérových budovách a výtahem. Jednotlivé byty jsou buď jednopokojové nebo dvoupokojové a uživatelé (obyvatelé domova) jsou ubytováni vždy po jednom na pokoji.

Každý byt má své vlastní sociální zařízení ( WC a koupelna) a kuchyňskou linku.

Pokoje jsou vybaveny elektrickým polohovacím lůžkem s nočním stolkem.

Některé pokoje na Týnecké ulici mají svůj balkon.

V obytné budově na Týnecké ulici je v každém pokoji možnost připojení na internetovou síť.

Uživatelé mají možnost vzít si do svého pokoje vlastní nábytek a zařízení, popřípadě elektrické spotřebiče, které musí projít revizí a rovněž tak obrazy a doplňky V případě, že žádné nemá, poskytne mu jej domov v základním vybavení.

Úhrada za ubytování:

Standardní byt 1+1192,-/den
Standardní byt183,-/den
Standardní byt se dvěma pokoji pro dva obyvatele168,-/den
Byt se dvěma obyvateli na jednom pokoji148,-/den
Přirážka za bezbariérovou koupelnu a WC4,-/den
Přirážka za balkon 2,-/den

4. Stravování

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice disponuje svou vlastní plně vybavenou kuchyní.

Pro uživatele je připravována klasická strava, diabetická strava a dietní strava šetřící. Kromě toho jsou poskytovány jednotlivé výjimky dle individuálních potřeb uživatelů.

Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Rovněž tak je hrubost stravy přizpůsobena možnostem uživatele.

Strava je obyvatelům domova podávána buď přímo v jídelně nebo je jídlo doneseno na pokoj v termoportech.

Úhrada za stravu:

strava klasická137,-/den
strava diabetická154,-/den
strava dietní šetřící154,-/den

5. Aktivizační a zájmová činnost

Pro uživatele sociálních služeb jsou pořádány aktivizační a zájmové činnosti, kterých se mohou dle svých individuálních zájmů zúčastňovat. Obyvatelé domova se dle svých zdravotních možností mohou zúčastňovat zájmových činností i mimo zařízení.

Těm, kteří nemají vlastní doprovod je zajištěna asistenční služba.

Pravidelná aktivizační činnost:

trénink paměti

pohybové aktivity

Mezi jednorázové aktivizační činnosti patří promítání filmů, výlety, setkání při hudbě, pečení, ruční práce,kulturní představení, představení dětí z mateřské školy , Svatoanenské odpoledne a další.

Aktivizační činnost se uskutečňuje v prostorách společenské místnosti.

Uživatelům jsou umožněny i duchovní služby:

mše svatá církve Římskokatolické

bohoslužba církve Československé husitské

Jednotlivé bohoslužby se uskutečňují v kapli navazující na společenskou místnost.