Od 18 ledna 2021 jsou v Domě pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice obnoveny návštěvy - vždy v úterý a čtvrkek od 14 do 16 hodin. Podmínkou je doklad o testu RT-PCR, POC testu - ne starší 48 hodin nebo doklad o prodělání onemocnění Dovid -19. Od 22. března jsou návštěvy povoleny osobám, které jsou očkovány, prokáží se certifikátem Ministerstva zdravotnictí a od ukončení očkování uplynulo 14 dní. Návštěvníci musí návštěvu hlásit vždy předem na te.l čísle 774 455 881.

(podmínky návštěvy jsou uvedeny v příloze)

Aktuálně realizujeme projekt: Kvalita v sociálních službách
Pracovní místo - Zdravotní sestra